Δευτέρα 20 Μαΐου 2013


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΚΕ ΜΟΥ ΜΑΡΛΟΝ!

Έχουμε τη χαρά να προσθέτουμε μία ακόμα παράσταση στο σύνολο
παραστάσεων του έργου Γλυκέ μου Μάρλον την Παρασκευή 25/5@χώρος τέχνης ασωμάτων
οδός Αγ.Ασωμάτων 6,Θησείο
Τηλ: 211-8009838